Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej
Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2013
Stron: 196
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-619-4
Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Mariologów Polskich pod patronatem Komisji Duszpasterstwa KEP w celu pogłębienia pobożności maryjnej w kontekście tematu Programu duszpasterskiego Wierzę w Syna Bożego. Zawiera 9 konferencji, wprowadzenia do Apelu Jasnogórskiego, rozważania różańcowe i drogi krzyżowej, nabożeństwa oraz modlitwy i śpiewy maryjne. To bardzo pomocne opracowanie w przygotowaniu pielgrzymek do sanktuariów Matki Bożej, odpustów maryjnych, a także w formacji Wspólnot Żywego Różańca.
MD 03
Spis treści
Wprowadzenie (ks. Marian Kowalczyk SAC)
Nowenna
Konferencja 1: Dar wiary – uprzedzająca inicjatywa Boga i ludzka odpowiedź (Anna Gąsior)
Konferencja 2: Matka – Uczennica Pańska (Maryjny wzór wiary w słuchaniu słowa Bożego i modlitwie) (Karol Klauza)
Konferencja 3: Współpraca Maryi ze zbawczym dziełem Chrystusa przez wiarę (Anna Gąsior)
Konferencja 4: Próba wiary Maryi w przyjęciu i wypełnieniu „drugiego” zwiastowania (Postawa Maryi w tajemnicy Ofiarowania i dosłowne spełnienie proroctwa Symeona pod Krzyżem na Kalwarii) (Monika Waluś)
Konferencja 5: Maryja – Przewodniczka na drodze wiary (Gwiazda przewodnia w ciemnej nocy wiary) (Monika Waluś)
Konferencja 6: Panna wierna (Ks. Janusz Królikowski)
Konferencja 7: Maryja jako uosobienie i ikona wiary Kościoła (Wymowa tytułu Matka Kościoła) (Karol Klauza)
Konferencja 8: Z Dziewiczą Matką Chrystusa Kościół realizuje swoje macierzyństwo (Ks. Teofil Siudy)
Konferencja 9: Maryja obrazem wiary każdego wierzącego i całego Kościoła (Ks. Janusz Królikowski)
Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)
Dzień 1: Poczęcie Chrystusa przez wiarę
Dzień 2: Matka Uczennica Pańska
Dzień 3: Współpraca Maryi ze zbawczym dziełem Chrystusa przez wiarę
Dzień 4: Próba wiary Maryi w przyjęciu i wypełnieniu „drugiego” Zwiastowania
Dzień 5: Maryja przewodniczką na drodze pielgrzymowania ludu Bożego w wierze
Dzień 6: Maryja – Arka Nowego Przymierza
Dzień 7: Maryja jako uosobienie i ikona wiary Kościoła
Dzień 8: Świadectwo wiary w całkowitym zawierzeniu
Dzień 9: Macierzyństwo Kościoła w Duchu Świętym
Droga Krzyżowa
Maryjne uosobienie wiary na Drodze Krzyżowej (Ks. Józef Waśniowski)
Rozważania różańcowe
Żyć w świetle wiary z Maryją (Danuta Mastalska)
Różaniec dla niemających czasu (S. Anna Kawa OSU)
Miłość na co dzień owocem wiary w Syna Bożego. Rozważanie ze Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim (S. Anna Kawa OSU)
Dzień 1: Jesteśmy z miłości i dla miłości
Dzień 2: Krzyż Chrystusa sztandarem miłości
Dzień 3: Niezwykła delikatność, subtelność i dyskrecja prawdziwej miłości
Dzień 4: Lekcja przebaczenia i zapomnienia – Miłość nie pamięta urazy
Dzień 5: Dynamizm Bożej miłości
Dzień 6: „We wszystkim i ponad wszystko miłując”
Dzień 7: Miłować nieprzyjaciół
Dzień 8: Umieć dobrze miłować… przyjaciół
Dzień 9: Nadprodukcja słowa, niedorozwój miłości
Nabożeństwa Słowa Bożego
„Błogosławiona między niewiastami”. (O obecności Maryi i kobiet w życiu Chrystusa podczas Męki, śmierci i po zmartwychwstaniu) (Monika Waluś)
„Panna wierna”. (O znaczeniu wierności dla nas samych i oczyszczaniu obrazu Boga) (Monika Waluś)
Rozważanie końcowe (Ks. Jerzy Karbownik)
Modlitwy i pieśni maryjne
Modlitwy
Pieśni maryjne
Spis treści