Maryjny kształt świadectwa wiary. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej
Redakcja naukowa: ks. Szymon Stułkowski
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2012
Stron: 170
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-521-0
To publikacja zawierająca pomoce duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej. Staje się ona propozycją pastoralną na czas ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary, a także na ostatni rok ogólnopolskiego Programu duszpasterskiego Kościół domem i szkołą komunii (2010-2013), którego hasłem są słowa: Być solą ziemi (2012/2013). Autorzy publikowanych tekstów, członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, z jednej strony naukowo zajmują się tematyką mariologiczną, z drugiej zaś - mają własne doświadczenie pobożności maryjnej oraz są jej obserwatorami w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Publikacja, przygotowana we współpracy z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zawiera dziewięć konferencji oraz rozważań na czas Apelu Jasnogórskiego, medytacje tajemnic różańca i stacji Drogi Krzyżowej, propozycje biblijnych nabożeństw maryjnych, a także modlitwy i pieśni maryjne, które mogą być wykorzystane podczas pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, odpustów oraz w pracy formacyjnej w grupach duszpasterskich.
MD 02
Spis treści
Wprowadzenie (Ks. Szymon Stułkowski)
Nowenna
Konferencja 1: Błogosławiona, która uwierzyła (Ks. Teofil Siudy)
Konferencja 2: Wiara z łaski (Gratia plena) (Anna Gąsior)
Konferencja 3: Wiara ze Słowa Bożego (Dziewica Słuchająca i Posłuszna) (Stanisław Piętka OFMConv)
Konferencja 4: Wiara uwielbiająca – Magnificat (Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)
Konferencja 5: Dziewica wierna (Towarzyszka Odkupiciela) (Ks. Adam Rybicki)
Konferencja 6: Virgo potens – Niewiasta mężna (Stanisław Przepierski OP)
Konferencja 7: Maryja – światłem, solą i zaczynem (Kazimierz Pek MIC)
Konferencja 8: Dziewica wstawiająca się (wiara z innymi i wstawiennictwo za innych) (Monika Waluś)
Konferencja 9: Wiara wypełniona (Wniebowzięta) (Marian Kowalczyk SAC)
Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)
Dzień 1: Błogosławiona, która uwierzyła
Dzień 2: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą (Łk 1,28)
Dzień 3: Wiara ze Słowa Bożego
Dzień 4: Wiara – uwielbiająca
Dzień 5: Dziewica wierna
Dzień 6: Dziewica mocna
Dzień 7: Być jak Maryja „solą ziemi”
Dzień 5: Dziewica wstawiająca się
Dzień 9: Wiara wypełniona
Droga Krzyżowa
Z Maryjną wiarą na Drodze Krzyżowej (Danuta Mastalska)
Rozważania różańcowe
Aby być solą ziemi. Różaniec szkołą cnót chrześcijańskich (S. Anna Kawa OSU)
Maryjne świadectwo wiary w Jasnogórskich Ślubach Narodu (Stanisław Przepierski OP)
Nabożeństwa Słowa Bożego
Panna radosna. Radość ludzi powołanych przez Boga (Monika Waluś)
Królowa pokoju. Moc na drodze powołania (Monika Waluś)
Maryjo, chwal z nami Pana obecnego wśród nas (propozycja nabożeństwa) (Ks. Wacław Siwak)
Modlitwy i pieśni maryjne
Modlitwy
Pieśni maryjne
Spis treści