MD 07 Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC

Katowice 2017, s. 120

MD 06 Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC

Poznań 2016, s. 142

MD 05 Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC

Poznań 2015, s. 158

MD 04 Maryjne wezwanie do nawrócenia. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC

Poznań 2014, s. 174

MD 03 Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC

Poznań 2013, s. 196

MD 02 Maryjny kształt świadectwa wiary. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: ks. Szymon Stułkowski

Poznań 2012, s. 170

MD 01 W maryjnej szkole komunii. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Redakcja naukowa: ks. Szymon Stułkowski

Poznań 2011, s. 140